Čitaj mi

Preuzmite dokument

Pravilnik - ("Službeni glasnik RS" broj 40/2019)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/18).