• Naziv organa:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

  • Adresa sedišta:

Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11 000 Beograd

  • Matični broj:

17600524

  • Poreski identifikacioni broj:

103832055

  • Adresa za prijem podnesaka:

Bulevar kralja Aleksandra br. 15 11000 Beograd

  • Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

word INFORMATOR O RADU

pdf INFORMATOR O RADU