POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Nabavka je oblikovana po partijama:

Partija 1 - usluge mobilne i IP telefonije

Partija 2 - usluge fiksne telefonije

Konkursna dokumentacija 20.5.2020.

Poziv za podnošenje ponuda 20.5.2020.

Dodatne informacije i pojašnjenja 22.5.2020.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti za Partiju 1 - 01.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2 - 01.06.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 -16.6.2020.