POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

NevenaRođena 1977. godine u Beogradu.
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine.
U Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je od maja 2009. godine. Rukovodi Sektorom za harmonizaciju..
2017. godine po sprovedenoj bezbednosnoj proveri izdat joj je sertifikat za pristup tajnim podacima do stepena poverljivosti „Strogo poverljivo“.
2012. godine izabrana je za članicu Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, a u periodu od 2014. do 2016. godine je bila i zamenica predsednika Savetodavnog komiteta.
Od 2017. godine je članica radnog tela Međunarodne konfencije poverenika za informacije kojim predsedava Poverenik za informacije Velike Britanije.
2014. godine, u periodu od aprila do juna, sticala je iskustvo radeći u Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti Kraljevine Holandije.
Ima master diplomu iz pravnih nauka Univerziteta u Lidsu, Velika Britanija (tema: odnos prava na pritup informacijama i zaštite podataka o ličnosti), i master diplomu humanitarnih nauka Univerziteta Malte (tema: Sloboda izražavanja na internetu). Autorka je radova na temu slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti objavljenih u stručnoj literaturi i medijima, i urednica je knjiga „Zaštita uzbunjivača“ (2013) i „Zaštita podataka o ličnosti u oblasti radnih odnosa“ (2018). Izlagala je na brojnim domaćim događajima, kao i na međunarodnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Na Međunarodnim konferencijama izlagala je i kao predstavnica Saveta Evrope, i bila je angažovana za analizu uticaja pojedinih fenomena na zaštitu podataka (kao prilog Izveštaju Venecijanske komisije) i analizu propisa o zaštiti podataka pojedinih država članica Saveta Evrope.
Bila je advokatski pripravnik i saradnica udruženja građana – Komitet pravnika za ljudska prava (od 2001. godine), a od 2004. godine, koordinatorka Odseka za slobodu medija Misije OEBS u Srbiji. Položila je pravosudni ispit.
Govori engleski i nemački, i služi se francuskim i ruskim jezikom.