Čitaj mi

IMG 0601Završio Pravni fakultet u Beogradu, položio pravosudni ispit, usavršavao se u oblasti međunarodnog javnog prava i ljudskih prava u Hagu i Budimpešti. Objavio nekoliko stručnih knjiga i radova iz oblasti ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, posebno zaštite podataka o ličnosti, suočavanja s prošlošću, otvaranja dosijea službi bezbednosti, zabrani upotrebe antipersonalnih mina i dr. Radio u Saveznom ministarstvu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Saveznom ministarstvu pravde, nevladinoj organizaciji Centar za antiratnu akciju i kod Zaštitnika građana. Od 2010–2017 bio zamenik Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti, od 2017-2018 savetnik poverenika i od 2018. i danas pomoćnik generalnog sekretara za Sektor za saradnju i izveštavanje.