Čitaj mi

NatalijaRođena 1959. godine u Vrbasu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Diplomirani pravnik sa  položenim pravosudnim ispitom.  

Radila u bankarskom sektoru, pravnoj službi NIS-Naftagas promet i advokaturi.

Stupila na dužnost pomoćnika sekretara za sektor  za unapređenje javnosti rada  u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja dana 20.09.2005. godine, a od 02.11. 2011. godine

postavljena na položaj  pomoćnika generalnog sekretara u Sektoru za žalbe i pritužbe-zaštita podataka o ličnosti.