POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

word Izveštaj za 2020. godinu

pdf Izveštaj za 2020. godinu

Prilog 1 - Izveštaj o radu i aktivnostima Službe Poverenika za vreme vanrednog stanja od 16. marta do 8. maja 2020. godine

Prilog 2 - Pregled rešenja Poverenika donetih u 2020. godini koja nisu izvršena ili po kojima organ vlasti nije obavestio Poverenika da je postupio po nalogu iz rešenja (stanje na dan 25.2.2021.godine)

Zaključak Narodne skupštine povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2020. godinu - 29.12.2021. RS  broj 103