Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.5.2019

U PROCEDURI: 3.572

OBRAĐENO: 78.265

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u maju 2019. godine

  1. Statistika predmeta  

 U  maju 2019. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 869 predmeta i to:    

  • 519 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 277 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 73 predmeta koji su se odnosili na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj nezavršenih predmeta koji je prenet iz prethodnog perioda je 3.450 (3.145 – pristup informacijama, 254 - zaštita podataka i 51 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).        

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 747 (367 - pristup informacijama, 291 - zaštita podataka, 89 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.572 (3.297 – pristup informacijama, 240 - zaštita podataka i 35 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.242 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci