Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.7.2019.

U PROCEDURI: 3.465

OBRAĐENO: 79.751

 P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u julu 2019. godine

  1. Statistika predmeta  

U  julu 2019. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 672 predmeta i to:    

  • 381 predmet u vezi sa pristupom informacijama,
  • 237 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 54 predmeta koji su se odnosili na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj nezavršenih predmeta koji je prenet iz prethodnog perioda je 3.542 (3.256 – pristup informacijama, 259 - zaštita podataka i 27 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).          

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 749 (404 - pristup informacijama, 289 - zaštita podataka, 56 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.465 (3.233 – pristup informacijama, 207 - zaštita podataka i 25 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 3.397 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci