Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.9.2019.

U PROCEDURI: 3.535 

OBRAĐENO: 81.734

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u septembru 2019. godine

  1. Statistika predmeta  

U  septembru 2019. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1161 predmet i to:    

  • 515 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 494 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 152 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj nezavršenih predmeta koji je prenet iz prethodnog perioda je 3.426 (3.143 – pristup informacijama, 215 - zaštita podataka i 68 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).          

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1052 (382 - pristup informacijama, 515 - zaštita podataka, 155 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.535 (3.276 – pristup informacijama, 194 - zaštita podataka i 65 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.196 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci