Čitaj mi

 Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.10.2019.

U PROCEDURI: 3.959

OBRAĐENO: 82.810

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u oktobru 2019. godine

  1. Statistika predmeta  

 U  oktobru 2019. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1500 predmeta i to:    

  • 417 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 950 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 133 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj nezavršenih predmeta koji je prenet iz prethodnog perioda je 3.535 (3.276 – pristup informacijama, 194 - zaštita podataka i 65 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).          

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1076 (461 - pristup informacijama, 487 - zaštita podataka, 128 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.959 (3.232 – pristup informacijama, 657 - zaštita podataka i 70 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.473 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci