Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.11.2019.

U PROCEDURI: 3.958

OBRAĐENO: 85.025

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u novembru 2019. godine

  1. Statistika predmeta  

U  novembru 2019. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 2201 predmet i to:    

  • 490 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 1587 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 124 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 2.215 (460 - pristup informacijama, 1638 - zaštita podataka, 117 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.958 (3.279 – pristup informacijama, 605 - zaštita podataka i 74 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.714 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci