Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.12.2019.

U PROCEDURI: 3.325

OBRAĐENO: 86.696

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u decembru 2019. godine

  1. Statistika predmeta  

U  decembru 2019. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1044 predmeta i to:    

  • 391 predmet u vezi sa pristupom informacijama,
  • 538 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 115 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1671 (598 - pristup informacijama, 921 - zaštita podataka, 152 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.325 (3.074 – pristup informacijama, 213 - zaštita podataka i 38 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.178 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci