Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.1.2020.

U PROCEDURI: 3.919

OBRAĐENO: 87.612

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u januaru 2020. godine

  1. Statistika predmeta  

U  januaru 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1508 predmeta i to:    

  • 951 predmet u vezi sa pristupom informacijama,
  • 460 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 97 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 916 (391 - pristup informacijama, 438 - zaštita podataka, 87 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.919 (3.635 – pristup informacijama, 236 - zaštita podataka i 48 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.802 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci