Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 29.2.2020.

U PROCEDURI: 3.429

OBRAĐENO: 89.122

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u februaru 2020. godine

  1. Statistika predmeta  

U  februaru 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1018 predmeta i to:    

  • 465 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 454 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 99 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1510 (978 - pristup informacijama, 439 - zaštita podataka, 93 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.427 (3.122 – pristup informacijama, 251 - zaštita podataka i 54 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.797 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci