Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.3.2020.

U PROCEDURI: 3.550

OBRAĐENO: 89.807

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u martu 2020. godine

  1. Statistika predmeta  

 U  martu 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 808 predmeta i to:    

  • 347 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 372 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 89 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 685 (347 - pristup informacijama, 234 - zaštita podataka, 104 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.550 (3.123 – pristup informacijama, 388 - zaštita podataka i 39 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.776 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci