Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u aprilu 2020. godine

I.  Statistika predmeta   

U  aprilu 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 258 predmeta i to:    

  • 112 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 93 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 53 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 275 (86 - pristup informacijama, 131 - zaštita podataka, 58 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.533 (3.149 – pristup informacijama, 350 - zaštita podataka i 34 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 894 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci