Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.6.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u junu 2020. godine

I.  Statistika predmeta   

U  junu 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 731 predmet i to:    

  • 434 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 205 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 92 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 819 (460 - pristup informacijama, 267 - zaštita podataka, 92 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.247 (2.933 – pristup informacijama, 275 - zaštita podataka i 39 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2073 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci