Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci
iz oblasti dostupnosti informacijama
i zaštite podataka oličnosti

na dan 31.7.2020.
U PROCEDURI: 3.325
OBRAĐENO: 92.513

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u julu 2020. godine

I.  Statistika predmeta   

U  julu 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 993 predmeta i to:    

  • 470 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 450 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 73 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 917 (473 - pristup informacijama, 360 - zaštita podataka, 84 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.325 (2.930 – pristup informacijama, 367 - zaštita podataka i 28 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2413 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci