Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite podataka

o ličnosti

na dan 31.8.2020.

U PROCEDURI: 3.232

OBRAĐENO: 93.288

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u avgustu 2020. godine

I.  Statistika predmeta   

U  avgustu 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 674 predmeta i to:    

  • 420 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 195 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 59 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 775 (378 - pristup informacijama, 343 - zaštita podataka, 54 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.232 (2.983 – pristup informacijama, 219 - zaštita podataka i 30 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2033 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci