Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite podataka
o ličnosti

na dan 30.9.2020.
U PROCEDURI: 3.320
OBRAĐENO: 93.804

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u septembru 2020. godine

I.  Statistika predmeta   

U  septembru 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 603 predmeta i to:    

  • 390 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 131 predmet u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 82 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 516 (277 - pristup informacijama, 168 - zaštita podataka, 71 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.320 (3.096 – pristup informacijama, 183 - zaštita podataka i 41 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2418 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci