Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 31.10.2020.
U PROCEDURI: 3.274
OBRAĐENO: 94.706

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u oktobru 2020. godine

I.  Statistika predmeta   

U  oktobru 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 856 predmeta i to:    

  • 526 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 226 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 104 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 902 (595 - pristup informacijama, 215 - zaštita podataka, 92 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.274 (3.027 – pristup informacijama, 194 - zaštita podataka i 53 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2282 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu. 

Zbirni mesečni statistički podaci