Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 30.11.2020.
U PROCEDURI: 3.115
OBRAĐENO: 95.482

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u novembru 2020. godine

I.  Statistika predmeta   

U  novembru 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 617 predmeta i to:    

  • 381 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 123 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 113 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 776 (528 - pristup informacijama, 152 - zaštita podataka, 96 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.115 (2.880 – pristup informacijama, 165 - zaštita podataka i 70 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.056 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci