Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 30.12.2020.
U PROCEDURI: 2.994
OBRAĐENO: 96.249

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u decembru 2020. godine

I.  Statistika predmeta   

U  decembru 2020. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 646 predmeta i to:    

  • 386 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 131 predmet u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 129 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 767 (487 - pristup informacijama, 132 - zaštita podataka, 148 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 2.994 (2.779 – pristup informacijama, 163 - zaštita podataka i 52 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.601 kontakt sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci