Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.1.2021.
U PROCEDURI: 3.405
OBRAĐENO: 97.105

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u januaru 2021. godine

I.  Statistika predmeta   

U  januaru 2021. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1267 predmeta i to:    

  • 960 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 186 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 121 predmet koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 856 (574 - pristup informacijama, 171 - zaštita podataka, 111 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.405 (3.165 – pristup informacijama, 178 - zaštita podataka i 62 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.947 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci