POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički
podaci iz oblasti dostupnosti
informacijama i zaštite
podataka o ličnosti

na dan 31.3.2021.
U PROCEDURI: 3.394
OBRAĐENO: 99.220

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u martu 2021. godine

I.  Statistika predmeta   

 U martu 2021. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1309 predmeta i to:    

  • 621 predmet u vezi sa pristupom informacijama,
  • 551 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 137 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.088 (512 - pristup informacijama, 437 - zaštita podataka, 139 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.394 (2.982 – pristup informacijama, 338 - zaštita podataka i 74 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2380 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci