POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2021.
U PROCEDURI: 3.535
OBRAĐENO: 100.308

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u aprilu 2021. godine

I. Statistika predmeta

U aprilu 2021. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1230 predmeta i to:

  • 501 predmet u vezi sa pristupom informacijama,
  • 569 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 160 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.088 (616 - pristup informacijama, 308 - zaštita podataka, 164 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.535 (2.867 – pristup informacijama, 598 - zaštita podataka i 70 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2299 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci