POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.1.2022.
U PROCEDURI: 3.389
OBRAĐENO: 109.443

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u januaru 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

U januaru 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1384 predmeta i to:    

  • 841 predmet u vezi sa pristupom informacijama,
  • 430 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 113 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.112 (718 - pristup informacijama, 285 - zaštita podataka, 109 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.390 (2.874 – pristup informacijama, 453 - zaštita podataka i 63 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 3.236 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci