POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički
podaci
 u oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 28.2.2022.
U PROCEDURI: 3.157
OBRAĐENO: 110.587

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u februaru 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

U februaru 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 910 predmeta i to:    

  • 498 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 304 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 108 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.144 (709 - pristup informacijama, 316 - zaštita podataka, 119 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.157 (2.663 – pristup informacijama, 442 - zaštita podataka i 52 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.728 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci