POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.3.2022.
U PROCEDURI: 2.961
OBRAĐENO: 111.624

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u martu 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

U martu 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 841 predmet i to:    

  • 490 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 223 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 128 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.037 (618 - pristup informacijama, 304 - zaštita podataka, 115 – harmonizacija, saradnja i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 2.961 (2.535 – pristup informacijama, 361 - zaštita podataka i 65 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.584 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci