POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 28.4.2022.
U PROCEDURI: 2.888
OBRAĐENO: 112.348

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u aprilu 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

 U aprilu 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 651 predmet i to:    

  • 346 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 237 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 68 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 724 (418 - pristup informacijama, 224 - zaštita podataka, 82 – harmonizacija, saradnja i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 2.888 (2.463 – pristup informacijama, 374 - zaštita podataka i 51 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.088 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci