POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2022.
U PROCEDURI: 2.878
OBRAĐENO: 112.968

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u maju 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

 U maju 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 610 predmeta i to:    

  • 371 predmet u vezi sa pristupom informacijama,
  • 133 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 106 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 620 (367 - pristup informacijama, 155 - zaštita podataka, 98 – harmonizacija, saradnja i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 2.878 (2.467 – pristup informacijama, 352 - zaštita podataka i 59 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 3.453 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci