POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.6.2022.
U PROCEDURI: 2.984
OBRAĐENO: 113.576

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u junu 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

 U junu 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 750 predmeta i to:    

  • 437 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 157 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 101 predmet koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika
  • 55 predmeta koje se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 622 (342 - pristup informacijama, 173 - zaštita podataka, 3 - procesuiranje prekršaja, 104 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 2.984 (2.544 – pristup informacijama, 335 - zaštita podataka, 52 – procesuiranje prekršaja i 53 - harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 3.824 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci