POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.7.2022.
U PROCEDURI: 2.937
OBRAĐENO: 113.576

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u julu 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

 U julu 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 750 predmeta i to:    

  • 499 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 130 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 92 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika
  • 29 predmeta koje se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 797 (469 - pristup informacijama, 209 - zaštita podataka, 22 - procesuiranje prekršaja, 97 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 2.937 (2.575 – pristup informacijama, 256 - zaštita podataka, 59 – procesuiranje prekršaja i 47 - harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.975 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci