POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.8.2022.
U PROCEDURI: 6.407
OBRAĐENO: 116.150

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u avggustu 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

 U avgustu 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 5.246 predmeta i to:    

  • 5033 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 103 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 84 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika
  • 26 predmeta koje se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.758 (1.486 - pristup informacijama, 151 - zaštita podataka, 33 - procesuiranje prekršaja, 88 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 6.407 (6.114– pristup informacijama, 207 - zaštita podataka, 41 – procesuiranje prekršaja i 45 - harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.474 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci