POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.9.2022.
U PROCEDURI: 3.791
OBRAĐENO: 120.192

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u septembru 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

U septembru 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1.426 predmeta i to:    

  • 1139 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 152 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 124 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika
  • 11 predmeta koje se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 4.042 (3.821 - pristup informacijama, 123 - zaštita podataka, 5 - procesuiranje prekršaja, 93 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.791 (3.432– pristup informacijama, 236 - zaštita podataka, 76 – procesuiranje prekršaja i 47 - harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 3.364 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.  

Zbirni mesečni statistički podaci