POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.10.2022.
U PROCEDURI: 3.297
OBRAĐENO: 121.964

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u oktobru 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

U oktobru 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1.278 predmeta i to:    

  • 966 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 150 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 111 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika
  • 51 predmet koje se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.772 (1470 - pristup informacijama, 165 - zaštita podataka, 33 - procesuiranje prekršaja, 104 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.297 (2.928– pristup informacijama, 221 - zaštita podataka, 65 – procesuiranje prekršaja i 83 - harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 3.685 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci