POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.11.2022.
U PROCEDURI: 3.423
OBRAĐENO: 123.647

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u novembru 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

U novembru 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1.809 predmeta i to:    

  • 1512 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 114 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 145 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika,
  • 38 predmeta koji se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.683 (1365 - pristup informacijama, 134 - zaštita podataka, 24 - procesuiranje prekršaja, 160 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.423 (3.075– pristup informacijama, 201 - zaštita podataka, 79 – procesuiranje prekršaja i 68 - harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 3.587 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu registracije u Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu, izrade informatora o radu, ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, pružanja pomoći građanima i rukovaocima podataka o ličnosti u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci