POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.12.2022.
U PROCEDURI: 4.318
OBRAĐENO: 125.784

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja
i zaštitu podataka o ličnosti u decembru 2022. godine

I.  Statistika predmeta   

U decembru 2022. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 3.024 predmeta i to:    

  • 879 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 1981 predmet u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 125 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika,
  • 39 predmeta koji se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 2.137 (790 - pristup informacijama, 1160 - zaštita podataka, 45 - procesuiranje prekršaja, 142 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 4.318 (3.164– pristup informacijama, 1030 - zaštita podataka, 73 – procesuiranje prekršaja i 51 - harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 3.363 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu registracije u Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu, izrade informatora o radu, ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, pružanja pomoći građanima i rukovaocima podataka o ličnosti u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci