POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički

podaci 

na dan 30.4.2023.

U PROCEDURI: 5.350

OBRAĐENO: 131.252

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u aprilu 2023. godine

I.  Statistika predmeta   

U aprilu 2023. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1.563 predmeta i to:    

  • 762 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 603 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 111 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika,
  • 87 predmeta koji se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.279 (424 - pristup informacijama, 715 - zaštita podataka, 34 - procesuiranje prekršaja, 106 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Zbirni mesečni statistički podaci