POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.10.2023.

U PROCEDURI: 13.048

OBRAĐENO: 139.542

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u oktobru 2023. godine

I.  Statistika predmeta   

 U oktobru 2023. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 4925 predmeta i to:    

  • 4479 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 210 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 185 predmeta koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika,
  • 51 predmet koji se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 2226 (1778 - pristup informacijama, 282 - zaštita podataka, 25 - procesuiranje prekršaja, 141 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.357 kontakata radi pružanja pomoći organima vlasti u pogledu podnošenja godišnjih izveštaja Povereniku i registracijom na Portal za podnošenje godišnjih izveštaja, kao i prilikom registracije u Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu i prilikom izrade informatora o radu. Pozivi su se odnosili i na pružanje pomoći građanima i rukovaocima podataka o ličnosti u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu i pomoći organima vlasti i građanima u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama.

Zbirni mesečni statistički podaci