POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.6.2024.

U PROCEDURI: 14.543

OBRAĐENO: 158.546

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u junu 2024. godine

I. Statistika predmeta   

U junu 2024. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 1.642 predmeta i to:    

  • 1.341 predmet u vezi sa pristupom informacijama,
  • 100 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 81 predmet koji se odnosio na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika,
  • 120 predmeta koji se odnose na procesuiranje prekršaja u obe oblasti delovanja Poverenika.

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.062 (736 - pristup informacijama, 194 - zaštita podataka, 48 - procesuiranje prekršaja, 84 – harmonizacija, saradnja, edukacija i sertifikacija i izveštavanje u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.618 kontakata radi pružanja pomoći organima vlasti u pogledu podnošenja godišnjih izveštaja Povereniku i registracijom na Portal za podnošenje godišnjih izveštaja, kao i prilikom registracije u Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu i prilikom izrade informatora o radu. Pozivi su se odnosili i na pružanje pomoći građanima i rukovaocima podataka o ličnosti u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu i pomoći organima vlasti i građanima u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama.

Zbirni mesečni statistički podaci