POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Odluka o obrascu i načinu dostavljanja Godišnjeg izveštaja organa javne vlasti o radnjama preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 10/22)