POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li maloletno lice ima pravo da traži i dobije informacije od javnog značaja i da li je ovo pravo ograničeno na neke oblasti ili se odnosi na sve informacije od javnog značaja?

Odgovor:

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, prema odredbama čl.5.i 6. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS" br.120/04 i 54/07) pripada svakome, pod jednakim uslovima, što znači i maloletnom licu, s tim što procesne radnje u ime maloletnog lica obavlja njegov zakonski zastupnik (jedan od roditelja ili staratelj, ako je pod starateljstvom), a prema Zakonu o opštem upravnom postupku čije se odredbe primenjuju na postupak pred organom vlasti pred kojim se ostvaruje ovo pravo, u pogledu onih pitanja koja nisu drugačije uređena citiranim zakonom o dostupnosti informacija. Ovo pravo, generalno, pa i kada se radi o maloletnim licima, nije ograničeno na pojedine oblasti. Zakon dozvoljava ograničenje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja za pojedine vrste informacija i to pod uslovima propisanim ovim zakonom, kada bi odavanjem tražene informacije bio ugrožen neki viši legitimni interes iz čl. 9.i14.Zakona (život, zdravlje, odbrana,bezbednost,privatnost...).