POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li je Vrhovni sud Srbije u obavezi da postupa po zahtevu za pristup informacijama? ( jul 2007.)


Odgovor:

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br.120/04 i 54/07) se odnosi na sve državne organe, uključujući i pravosudne, pa postoji zakonska obaveza i Vrhovnog suda Srbije da postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, s tim što prema čl. 22.st.2 i 3. Zakona, u slučaju eventualne povrede ovog prava, protiv odluka šest najviših državnih organa, uključujući Vrhovni sud (Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, Vrhovni sud, Ustavni sud i Republički javni tužilac), nije dopuštena žalba Povereniku, već postoji mogućnost sudske zaštite po tužbi za vođenje upravnog spora pred Vrhovnim sudom Srbije.