POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li je Poverenik dužan da proverava istinitost informacija koje mu, posle izdatog rešenja, dostavi organ vlasti?

Odgovor:

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, organ vlasti je u obavezi da informacije dostavi tražiocu, a ne Povereniku. I u slučaju kada organ ne postupi po osnovanom zahtevu tražioca informacija, pa mu povodom izjavljene žalbe to bude naloženo rešenjem Poverenika, organ vlasti je dužan da postupi po nalogu iz rešenja i informacije dostavi tražiocu, a Poverenika da obavesti o postupanju po rešenju.

Poverenik nema zakonska ovlašćenja da proverava verodostojnost dokumenata, odnosno istinitost činjenica sadržanih u dokumentu čiji pristup je tražen. U postupku odlučivanja po žalbi, pre donošenja odluke, radi utvrđivanja činjeničnog stanja, Poverenik ima ovlašćenje da izvrši uvid u svaki nosač informacije, kada je to neophodno za donošenje rešenja, odnosno odluke o osnovanosti zahteva.

Nepostupanje po zahtevu tražioca, odnosno nedostavljanje zatraženih informacija, Zakon je sankcionisao kao prekršaj. Pokretanje prekršajnog postupka je u nadležnosti Ministarstva kulture, kome Služba Poverenika dostavlja raspoložive podatke, a to ministarstvo, kao organ koji je po zakonu ovlašćen da vrši nadzor nad primenom ovog zakona, u postupku nadzora treba da utvrđuje sve činjenice od značaja za pokretanje prekršajnog postupka, pa i to da li je tražilac dobio informacije koje je tražio, odnosno kako je naloženo rešenjem Poverenika.

Izvršenje rešenja Poverenika koja su po zakonu obavezujuća i izvršna, u slučaju kada je to potrebno, obezbeđuje Vlada, te Poverenik nema izvršnih ovlašćenja povodom donete odluke po žalbi.