POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Koji su razlozi što se po svim žalbama Povereniku ne rešava u zakonskom roku od 30 dana? ( januar 2007.g.)

Odgovor:

Više meseci unazad se sve češće događa da Služba Poverenika nije u stanju da okonča postupak po žalbi u propisanom roku od 30 dana u kome je Poverenik obavezan da donese odluku. Razlozi za to nisu subjektivne slabosti Službe, već razlozi objektivne prirode.

S jedne strane, broj žalbi stalno raste, pa je u 2005.godini u radu bilo oko 430 predmeta, a u 2006. g. primljeno preko 1800 predmeta. Služba je zaključno sa decembrom 2006.g. uspela da reši preko 1.600 predmeta (71%) , ali je ostalo u proceduri preko 650 predmeta.

Na drugoj strani, broj zaposlenih u Službi Poverenika se nije menjao: četiri diplomirana pravnika, uključujući Poverenika i njegovog zamenika, koji kod pomenutog povećanja obima posla, objektivno ne mogu uvek da obezbede postupanje u okviru zakonskog roka.

Razlog što nije moguće povećati broj zaposlenih je taj što nadležne službe Vlade Srbije nisu izašle u susret brojnim zahtevima Poverenika da se obezbedi dodatni prostor što bi omogućilo da Služba zaposli još nekoliko izvršilaca u okviru dozvoljenog broja iz akta o sistematizaciji na koji je Narodna skupština dala saglasnost, a koja predviđa da Služba ima 21 zaposlenog. Još u drugoj polovini 2005.g. Povereniku je iz Republičke direkcije za imovinu obećano da će ovaj problem biti rešen prioritetno, ali nažalost još uvek nije, iako se stalno insistira na tome.

Rešavanjem ovog problema, Služba Poverenika bi otklonila svaku docnju u svom postupanju.