Čitaj mi

Da li je neko od organa vlasti kažnjen po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? (decembar 2006.g.)

Odgovor:

Poverenik raspolaže informacijom da je Opštinski sudija za prekršaje u Somboru u oktobru 2006.g. ovlašćeno lice u Javnoj veterinarskoj stanici oglasio odgovornim za prekršaj iz čl. 46. st. 1. tač. 6. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog nepostupanja po zahtevu tražioca informacija. Prekršajni postupak je pokrenut na zahtev tražioca informacije, kao oštećenog, a ne na zahtev državnog organa nadležnog za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona, tj. Ministarstva kulture.

Poverenik ne raspolaže informacijama da je po zahtevu nadležnog ministarstva, neko od organa javne vlasti kažnjen zbog povrede prava na pristup informacijama od javnog značaja, a dostavio je Ministarstvu preko 760 predmeta sa elementima prekršaja, radi pokretanja prekršajnog postupka.

Prema podacima dobijenim sredinom decembra 2006.g iz Ministarstva kulture, pokrenuto je 15 prekršajnih postupaka i pripremljeno je još 50 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. (decembar 2006.g.)

Krajem februara 2007.g. Ministarstvo kulture je Povereniku dostavilo prva rešenja sudija za prekršaje o utvrđivanju odgovornosti ovlašćenih lica u organima lokalne vlasti za učinjene prekršaje (3 rešenja) po zahtevima tog ministarstva, od kojih su dva novčano kažnjena, a jednom je izrečena opomena. (mart 2007.g.)