POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Koje mere je Poverenik preduzeo radi primene člana 28.stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da izvršenje rešenja i zaključaka Poverenika, u slučaju potrebe, obezbeđuje Vlada Republike Srbije i kakvi su odgovori Vlade Srbije i drugih organa javne vlasti povodom toga? (avgust 2006.g.)


Odgovor je sadržan u pismu upućenom podnosiocu zahteva, br.06-00-57/2006-03 od 25.08.2006.g. koji glasi:

„Radi otklanjanja prepreka u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (" Sl. glasnik RS" br.120/04), Poverenik je više puta tokom godine javno, putem medija i novina, ukazivao na problem izvršenja svojih odluka, koje po zakonu, u slučaju potrebe, obezbeđuje Vlada Srbije.

Osim toga, koristeći ovlašćenja iz člana 35.tač.2. Zakona, Poverenik je i formalno u martu 2006.g. uputio pismo Vladi Republike Srbije, Generalnom sekretaru, g-dinu Mihajlovu, inicirajući da Vlada uspostavi mehanizme za obezbeđenje izvršenja odluka Poverenika, sa konkretnim predlogom za realizaciju toga (Prilog: kopija pisma br. 021-01-8/2006-03 od 13.03.2006.g.)

U odsustvu odgovora po ovoj inicijativi, a nezvanično informisan da je ovo pitanje razmatrano na nekoj od sednica Administrativnog odbora Vlade Srbije, Poverenik je u junu ove godine od Generalnog sekretara Vlade zatražio informaciju o tome šta je Odbor povodom toga zaključio, odnosno kopiju beleške sa sednice i zaključka Administrativnog odbora (Prilog: kopija pisma 021-01-8/2-2006-03 od 23.06.2006.g.)

Umesto kopija traženih dokumenata, Poverenik je 19.07.2006.g. primio pismo predsednika Administrativne komisije Vlade Srbije sa obaveštenjem da je na sednici od 18.05. 2006.g. Administrativna komisija razmatrala inicijativu Poverenika i „konstatovala da navedeni poslovi nisu u njenom delokrugu koji je utvrđen članom 29. Poslovnika Vlade, te da, imajući u vidu poslove koje ova komisija obavlja, ne bi trebalo u tom smislu proširivati njen delokrug" (Prilog: kopija pisma 14 broj 021-04014/2006 od 12.07.2006.g.)

Budući da je izostao odgovor Generalnog sekretara Vlade po prethodnoj inicijativi, Poverenik je u avgustu mesecu ponovio inicijativu za izmenu Poslovnika Vlade i uspostavljanje mehanizma za izvršenje obaveza Vlade koje ima po čl.28. st.2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Istovremeno, kao i u pismu iz juna meseca, Poverenik je ukazao da problem izvršenja njegovih rešenja postaje sve akutniji, sa štetnim posledicama za primenu Zakona. (Prilog: pismo 021-01-8/3--/2006-03 od 02.08.2006.g.)

Na administrativne prepreke u sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uključujući problem izvršenja odluka, Poverenik je ukazao i Kancelariji Vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, u februaru i junu ove godine, povodom realizacije Plana za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva.(Prilog: pismo br.337-00-1/2006-01 od 27.02.2006.g. i pismo br.337-00-1/2-2006-01 od 15.06.2006.g. )

U godišnjem Izveštaju o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnetom 14.03.2006.g. Narodnoj skupštini Republike Srbije, Poverenik je, takođe ukazao na isti problem i potrebu aktiviranja mehanizma za njegovo rešavanje. Izveštaj se nalazi na sajtu Poverenika, na adresi: www.poverenik.org.yu, u folderu: "Izveštaji". Izveštaj je jednoglasno usvojen na sednici Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine od 24.03.2006.g."