POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li izvod iz zemljišnih knjiga predstavlja informaciju od javnog značaja?

Odgovor:

Ukoliko se sadržina podnetog zahteva odnosi na kopiju postojećeg dokumenta kojom organ vlasti raspolaže, nesporno je pravo tražioca u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da mu se kopija tog dokumenta sa traženim informacijama učini dostupnim u skladu sa ovim zakonom.

Ukoliko se pak radi o zahtevu za izdavanje izvoda iz zemljišnih knjiga ili o zahtevu za izdavanje neke druge javne isprave, ne radi se o zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, jer izdavanje isprave podrazumeva njeno sačinjavanje na osnovu podataka iz javnih evidencija, po posebno uređenom postupku.

Ovo proističe iz sadržine prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, propisane članom 5. Zakona, kao i iz pojma informacije od javnog značaja, propisanog čl. 2. Zakona.